1974 nr 8


1974


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk tidskrift Årgång 61 • 1974 • nr 8
Anavarig utgivare: Erik Anners • Redaktörer: Erik Anners, Thede Palm, Anders
Arfwedson
llldlldlonnekreterare: Lillemor Lindberg. Redaktlon och expedition: Llnn6gatan 28-30, IV, 114 47 stock·
1111111. Telefon 01-21 00 411 (kl B.D0-12.00), 1fT 59 55. Postgiro 7 27 44-8. Bankgiro 575-7620 • Annonser: telefon 08-
••• · Prenumeration: kr 35: – f~r helAr, kr 20:- f~ r halvAr, l Flnland Fmk 25: 20 f~r helAr • L~snummer:
lr 4: B • Pirmar till årg6ngar: kr 14: 60 Inkl moms och porto • Tidskriften utkommer med Uo nummer om AreL
ISR!II. Boktryckeriet P. A. Norstedt & Söner. Stockholm 1974
Ledare En återvändsgränd 334
Övervinstema 336
Dagens frågor Berget till Muhammed 338
Uppsala serviceinrättning 338
Dagstidningarnas upplagor 339
Kraven på daghem 341
Pappersmassa eller katastrofhjälp 341
Dagens bild Hinc robur et seeuritas 343
Kolumn OM socialgrupper. Av Anders Arfwedson 344
Artiklar Standarden i den nya skolan. Av sekreterare Anders Arfwedson 346
Från supplikant till duellant. Av redaktör Matti Häggström 352
Ett balanserat försvar. Av riksdagsman Anders Björck 358
Politisk litteratur. Av fil lic Jan-Olof Sundell 365
Portugals nya väg. Av fil dr Arvid Fredborg 371
Litteratur En syndikalistisk romantiker. Av professor Erik Anners 382
Den gordiska knuten. Av ambassadör Hugo Tamm 383
Namn att minnas Ulf af Trolle. Av G U 386