Print Friendly, PDF & Email

1974 nr 7

Av Redaktionen | 31 december 1974


1974


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk tidskrift Årgång 61 • 1974 • nr 7
Ansvarig utgivare: Erik Anners • Redaktörer: Erik Anners, Thede Palm, Anders
Arfwedson
lllclaktlonssekreterare: Lillemor Lindberg. Redaktlon och expedition: Llnn6gatan 28-30, IV, 114 47 Stockholm. Telefon 08·21 00 49 (kl 9.0G-12.00), 67 59 55. Postgiro 7 27 44-6. Bankgiro 575-7620 • Annonser: telefon 08-
1158 55 · Prenumeration: kr 35: – för helAr, kr 20:- fl! r halvår, l Flnland Fmk 25: 20 fllr helAr • Lösnummer:
lir 4: 25 • Pi rmar till ArgAngar: kr 14: 60 lnkl moms och porto · Tidskriften utkommer med tio nummer om Aret.
Kungl. Boktryckeriet P. A. Norstedt & Söner, Stockholm 1974
Ledare
Dagens frågor
Dagens bild
Kolumn
Artiklar
Litteratur
Namn att minnas
Gunnar Helens ansvar 278
Internationell osäkerhet 280
Richard Nixons avgång 282
Kommunalskatterna ökar 282
Jämlikhet och sparande 283
Övervakarna övervakas 284
Fackföreningsavgifterna 285
Quo vadis? 287
OM kortare arbetstid. Av Matti Häggström 288
Svensk utbildning i internationella perspektiv. Av direktör
Bertil Östergren 290
Poul Hartlings svåra höst. Av redaktör Niels forgen Haagerup 296
Fonden som inte behövs. Av riksdagsledamoten Margaretha
af Ugglas 303
Sysselsättningen under 1970-talet. Av civilekonom Bo E Karlsson 306
Socialistisk ekonomi. Av pol mag D anne N ordting 313
Tove Janssons Muminvärld. Av lektor Carl Erik af Geijerstam 320
Landshövdingen Hans J ärta. Av universitetslektor Birger
Hagård 327
Jan-Olof Strandberg. Av G U 329

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019