Print Friendly, PDF & Email

1974 nr 2

Av Redaktionen | 31 december 1974


1974


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk tidskrift Årgång 61 • 1974 • nr 2
Ansvarig utgivare: Erik Anners • Redaktörer: Erik Anners, Thede Palm, Anders
Arfwedson
llldllrtlonssekreterare: Lillemor Lindberg. Redaktlon och expedition: Llnn6gatan 28-30, IV, 114 47 Stock·
llotln. Telefon 08·21 00 49 (kl 9.00-12.00), 67 59 55. Postgiro 7 27 44·6. Bankgiro 575-7620 • Annonser: telefon 08·
11•55 ·Prenumeration: kr 35:- för helår, kr 20: – för halvår, l Flnland Fmk 25:20 för helår • Lösnummer:
lir 4: 25 · Pirmar till årgångar: kr 14: 60 lnkl moms och porto • Tidskriften utkommer med tio nummer om året.
lokt1Jckerl AB Thule, Stockholm 1974
Ledare Opposition eller koalition 54
Efter ransoneringen 56
Dagens frågor Politisering av förvaltningen 58
!B-affärens final 58
Anslaget till Sveriges Radio 59
stimulanspaketet 60
Expressens tombola 61
Dagens bild En lycklig stund 63
Kolumner OM gymnasisternas språkkunskaper. Av Anders Arfwedson 64
OM majorerna och Myrdal. Av Gunnar Unger 66
Artiklar Myten Allende. Av fil dr Arvid Fredborg 68
Politik och högre statstjänst. Av regeringsrådet Kurt Holmgren 77
Inflationsproblemet Av pol mag Danne Nordting 82
De multinationella i blickpunkten. Av jur kand Per Naess 89
Svensk försvarsforskning. Av redaktör Harry Joiilsson 93
Det politiska läget i Finland. Av professor Dag Anckar 99
Litteratur l\1akt och ansvar. Av sekreterare Anders Arfwedson 105
Namn att minnas Bertil Zachrisson. Av G U 107

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

Samtida röster om konservatism