1973 nr 9


1973


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk tidskrift Årgång 60 · 1973 · nr 9
Ansvarig utgivare: Erik Anners Redaktörer: Erik Anners,Thede Palm.
Rtdaktlonssekreterare: Lillemor Lindberg. Redaktlon och expedition: Llnn6gatan 28-30, IV, 114 47 Stockllolm. Telefon 08-21 00 49 (kl 9.00-12.00), 67 59 55. Postgiro 7 27 44-6. Bankgiro 575-7620 • Annonser: telefon 08-
17 59 55 • Prenumeration: kr 35:- för helår, kr 20:- för halvår, l Flnland Fmk 25: 20 för helår • Lösnummer:
lir 4: 25 • Pärmar till årgångar: kr 14: 60 lnkl moms och porto • Tidskriften utkommer med !lo nummer om året.
Bokl!yckerl AB Thule, Stockholm 1973
Ledare På kollisionskurs 378
Arbetsgivaravgifterna 380
Dagens frågor I valet och kvalet 382
Vad som hände i Chile 382
Det ·examensfria samhället 383
Fors~arutbildningen 384
Fredspriset 385
Dagens bild Hösten är kommen 387
Kolumn OM äpplen. Av Matti Häggström 388
Artiklar Synpunkter på avtalsrörelsen. Av professor Osborne Bartley 390
Inför avtalsförhandlingarna. Av pol mag Danne Nordting 395
Det norska valet. Av redaktör Frank Bjerkholt 401
Energiproblemet- en fråga om livskvalitet. Av
redaktör Sven Oberg 406
Utsugning eller u-hjälp? Av direktör Olle Wijkström 411
Valrörelsen i mikroperspektiv. Av universitetslektor
Birger Hagård 415
Debatt Christopher Jolins bok. Av förbundsordförande Carl Bildt 422
Svar. Av fil dr Ake Thulstrup 423
Litteratur Gunnar Hägglöf: tredje delen. Av fil dr Thede Palm 424
Namn att minnas Harald Edelstam. Av G U 426