11 december

Med tanke på hur många problem som kan uppstå i järnvägstrafiken är det konstigt att tågen alls går på vintern…

Växelfel
Lokfel
Vagnfel
Dörrfel
Signalfel
Kontaktledningsfel
Tågbrist
Spårbrist
Brand i vagnhall
Ingen lokförare