Sörj inte alliansen!I sorgearbetet efter alliansen är det få som kommer ihåg att den var ett svar, förvisso briljant men ändock, på socialdemokratins dåvarande åsiktskorridor som stipulerade att de borgerliga partierna aldrig kan regera tillsammans, skriver Anders Ydstedt.

Mantrat från socialdemokraterna var länge att bara de kan regera landet eftersom historien visat att oppositionen inte kan komma överens. Alliansen visade framgångsrikt väljarkåren att så inte behövde vara fallet.

JÖKen och nuvarande regering är ett resultat av socialdemokraternas senaste åsiktskorridor som handlar om att alla andra partier måste isolera SD till varje pris. Denna åsiktskorridor gav socialdemokratin makten också denna mandatperiod.

Man kan bara lyckönska svenska socialdemokraterna till att vara smartare än sina kolleger i andra länder. Med åsiktskorridorer byggda på att befästa kommandohöjder i kultur, media och myndigheter har de lyckas regera på övertid trots allt svagare väljarstöd. Trenden i EU och Sverige är dock att socialdemokratin blir allt svagare, i Tyskland ligger SPD på rekordlåga 14.1 procent (ZDF Politbarometer oktober 2019).

Livslängden för den aktuella åsiktskorridoren är sannolikt bara så länge den fungerar. För moderater, nu samlade i Västerås, gäller det att formulera en tydlig borgerlig politik för framtiden och inte vara för ängsliga för hur den passar ihop med andras här och nu. Borgerliga steg som tagits i politiken har visat sig kunna hållas, inte för att inte socialdemokraterna velat backa politiken, utan för att väljarna accepterat och uppskattar politik så som sänkta skatter.

Möjligheten att gå vidare med sänkta skatter, inte bara för effektivare arbetsmarknad, utan som en frihetsfråga torde vara god. Det samma gäller för andra områden, såsom synen på public service. Blicka istället framåt i rätt riktning, inte mot andra partier eller väggar i åsiktskorridorer skapade av andra.

Och de socialdemokratiska åsiktskorridorerna bör synliggöras för vad de är. Maktredskap. Inte ersättas med andra. Visst var alliansen kul, och den lever i högsta grad runt om i kommuner och regioner, men borgerligheten behöver främst borgerlig politik och den bör komma från höger.

Anders Ydstedt är styrelseordförande för Svensk Tidskrift