Inte orimligt att begära trohetsed och kunskapstest

Medborgarskapsutredningen har presenterat sitt slutbetänkande. Det präglas av försiktighet menar Leif V Erixell, som argumenterar för att utredningen borde ha gått längre och bland annat föreslagit att nya medborgare får avlägga en trohetsed.