In a country, far, far away, tobacco is just the beginning

Plain packaging för tobaksprodukter är redan verklighet – och lagstiftarna sneglar girigt på alkoholen, skräpmaten och mycket annat de hoppas reglera näst. Tim Andrews skriver från Australien ett inlägg i vår serie om intellektuell äganderätt. På engelska.