Inriktning

Svensk Tidskrift grundades 1911, även om det fanns en föregångare som hette Svensk litteraturtidskrift, grundad redan 1865. De första redaktörerna var Gösta Bagge och Eli F Heckscher. Bagge blev så småningom partiledare för Högerpartiet och Svensk Tidskrift har under åren haft nära kopplingar till detta och senare Moderata Samlingspartiet, inte minst genom sina redaktörer.

Idag är Svensk Tidskrift partipolitiskt och organisatoriskt obunden, men fortsätter traditionen att vara ett forum för borgerlig idédebatt med fast förankring i en liberalkonservativ tradition. I Sverige är tidskriften den enda i sitt slag som utkommer en gång i veckan.

Svensk Tidskrift är sedan 2006 en nättidning för politik, ekonomi och kultur, med såväl längre, fördjupande artiklar och reportage som snabba, dagsaktuella kommentarer. Vi vill vara en modern arena för fria och frihetliga formuleringar.

Varje år bidrar ett stort antal skribenter till tidskriften och vi välkomnar både nya och etablerade debattörer. Utöver att fungera som ett slags debattsajt med ett par artiklar i veckan skriver redaktionen egna ledarkommentarer och andra artiklar. Svensk Tidskrift erbjuder också kulturbevakning med bland annat recensioner av främst svenska debattböcker, men också artiklar om litteratur, film och arkitektur.

Även om den regelbundna utgivningen sker varje fredag på svensktidskrift.se finns Svensk Tidskrift i flera olika skepnader. Bland annat i form av bokutgivning och seminarier. För den som vill läsa äldre artiklar finns hela den tidigare utgivningen digitaliserad och samlad i tidskriftens arkiv.

På vår systersajt Röster presenterar vi några debattörer lite närmare i ord och bild.

Självklart deltar Svensk Tidskrift också i sociala medier som facebook och twitter.

Svensk Tidskrift ägs idag av Ydstedt Holding AB och finansieras av ägarna samt via annonser och bidrag från privatpersoner och olika stiftelser.

För den som vill bidra till tidskriften finns även Svensk Tidskrifts vänner.

Svensk Tidskrift har också en webshop.

Om publicering i Svensk Tidskrift

Allt som publiceras på www.svensktidskrift.se förbehåller vi oss rätten att använda även i andra kanaler, såsom tryckta medier (exempelvis böcker) och sociala medier, samt att spara i vårt digitala arkiv och återpublicera vid senare tillfällen.

Skribenter har rätt att själva använda sina texter fritt men får gärna uppge att de tidigare publicerats i Svensk Tidskrift.

De åsikter som uttrycks i texterna är skribenternas egna och stämmer inte nödvändigtvis överens med redaktionens eller tidningens linje.

ANNONSER:

Axess

När postmodernismen kom till sverige/

fplus

Läs mer här

FMRS online

Osäkerhetens tid – Årsbok 2019