Alla dessa dagar av gränslös välvilja

| av Clara Wahren

När internationella organ vill visa handlingskraft och empati, men saknar alla möjligheter att faktiskt göra något, utlyser de ”dagar”, ”veckor” och ”år” för det ena eller mot det andra.

HUR PLANERAR DU att uppmärksamma de viktiga högtidsdagarna i juli. Jag tänker inte på den amerikanska eller franska nationaldagen, de har ju redan sina traditioner och former. Nej, Du måste ägna mer kraft åt att planera aktiviteter för dagarna däremellan; dagen för kooperativ den 7 juli, den internationella dagen för oskadliggörande av handeldvapen den 9:e och den internationella befolkningsdagen den 11:e.

Politik är ju både handling och hjärtsnörp. Fel och brister skall bli föremål för åtgärder, men nästan lika viktigt är det att visa empati, att visa hur mycket hjärtsnörp man fått. Oftast leder hjärtsnörp till åtgärd. Det är politikens själva kärna. Votering är begärd och skall verkställas. Och så vips har man löst ett problem.

Men ibland är engagemanget betydligt större än det tillgängliga batteriet av åtgärder. Ibland får politiker hjärtsnörp av medlidande och omsorg men utan att ha en susning om hur denna hjärtsnörp skall kunna omsättas i handling. Ibland kanske politikern är aktiv i en församling utan möjlighet att vidta åtgärder. Inga pengar, ingen behörighet.

I FN och EU är det vanligt att man utlyser år till förmån för ditten och datten. I år är det Bergens år på det att bergen runtom i världen skall stå kvar, eller något sådant. Men det är ett jäktigt år eftersom det dessutom är ett internationellt år för ekoturism, FN:s år för kulturarv och Apotekets temaår om reumatiska sjukdomar. Värre är det 2004 som ännu inte tillägnats något. Men håll ut, EU arbetar på en lösning.

I Europaparlamentet behandlas just nu ett förslag från kommissionen om att göra 2004 till The Year of Education through sports. Det är lite oklart vad som mer exakt skall göras men EU skall anordna idrottstävlingar för ungdom. Och på så sätt skall de tydligen bli utbildade.

Som tur är täcks det annars så påvra 2004 upp av ett antal olika årtionden som är emot fattigdom och malaria samt för ursprungsfolk och utbildning för alla. Till skillnad då mot utbildning genom sport, eller?

Jag ser mest fram emot den 7 oktober. Då firar vi en fullständig orgie i viktigt hjärtsnörp. Då skall vi simultant ägna oss åt boende- och bebyggelsefrågor, världsrymden, världens berg, bekämpning av kolonialism, handikappade i Asien och Stillahavsområdet samt fredskultur och ickevåld mot världens barn. I samklang med medborgare runt om i världen. Har vi sedan någon energi kvar kan vi även fira världsdagen för mental hälsa den 10 oktober.

Jag har sammanställt en lista med några av dessa viktiga manifestationsdagar på olika nivåer; världsomfattande, europeiska och svenska. Plocka Dina egna russin! Men fira med måtta. Du måste orka med 1 maj också.

Clara Wahren är assistent i Europaparlamentet.

JANUARI
27 Förintelsens minnesdag

FEBRUARI
14 Alla hjärtans dag
21 Internationella dagen för modersmål
22 Internationella brottsofferdagen

MARS
08 Internationella kvinnodagen
21 Internationella dagen för avskaffande av rasdiskriminering
21 Världspoesidagen
22 Internationella vattendagen
23 Världsmeteorologidagen

APRIL
02 Internationella barnboksdagen
07 Världshälsodagen
22 Jordens dag
23 Världsboksdagen

MAJ
03 Internationella dagen för pressfrihet
09 Europadagen
15 Internationella familjedagen
17 Internationella telekommunikationsdagen
22 Internationella dagen för biologisk mångfald
31 Internationella dagen mot tobak

JUNI
01 Internationella barndagen
04 Internationella dagen för barn som blivit offer för aggression
05 Världsmiljödagen
09 De vilda blommornas dag
17 Världsdagen för bekämpning av ökenutbredning och torka
20 Världsdagen för flyktingar
26 Internationella dagen mot missbruk av och handel med narkotika
26 Internationell solidaritetsdag med offren för tortyr

JULI
07 Internationella dagen för kooperativ (första lördagen i juli)
09 Internationella dagen för oskadlig-görande av handeldvapen
11 Internationella befolkningsdagen

AUGUSTI
04 Hembygdgårdens dag
09 Internationella dagen för världens ursprungsfolk
12 Internationella Ungdomsdagen
20 Arkeologidagen
23 Internationella dagen för ihågkommelse
av slaveri och dess avskaffande

SEPTEMBER
08 Internationella läskunnighetsdagen
08 Kulturhusens dag
16 Internationella dagen för bevarande av ozonskiktet
21 Internationella fredsdagen
28 Geologins dag
Sista veckan Internationella sjöfartsdagen (valfri dag)

OKTOBER
01 Internationella dagen för äldre
01 Internationella dagen för boende- och bebyg-gelsefrågor (första måndagen i oktober)
01 Internationella barndagen (varje land bestämmer individuellt när dagen infaller)
05 Internationella dagen för lärare
09 Världspostunionens dag
10 Världsdagen för mental hälsa
10 Internationella dagen för begränsning av naturkatastrofer (andra onsdagen i oktober)
16 Världslivsmedelsdagen
17 Internationella dagen för utrotande av fattigdom
24 FN-dagen
24 Internationella dagen för information
om utvecklingsfrågor
27 Internationella nalledagen

NOVEMBER
06 Internationella dagen för att förhindra exploatering av miljön i krig och väpnade konflikter
09 Arkivdagen
16 Internationella dagen för tolerans
20 Industrialiseringsdag för Afrika
21 Världsdagen för TV
25 Internationella dagen för bekämpning
av våld mot kvinnor
29 Internationella solidaritetsdagen med det palestinska folket

VECKOR
21–27 mars Solidaritetsvecka för folk som kämpar mot rasism och rasdiskriminering
25–31 maj Solidaritetsvecka med folk i koloniområden, som kämpar för frihet, självständighet och mänskliga rättigheter
04–10 oktober Världsrymdens Vecka
24–30 oktober Nedrustningsvecka

DECEMBER
01 Internationella AIDS-dagen
02 Internationella dagen för avskaffande av slaveri
03 Internationella dagen för handikappade
05 Internationella dagen för frivilligas arbete
för ekonomisk och social utveckling
07 Internationella dagen för civil luftfart
10 Mänskliga rättigheternas dag
18 Internationella migrationsdagen

INTERNATIONELLA ÅR
2002 Internationellt år för världens berg
2002 Internationellt år för ekoturism
2002 FN:s år för kulturarv
2002 Temaår om reumatiska sjukdomar
2002 Rosens år
2003 Europeiska handikappåret
2003 Internationellt år för sötvatten
2005 Internationellt år för mikrokrediter

ÅRTIONDEN
1993–2002 Andra industrialiseringsårtiondet för Afrika
1993–2002 Årtiondet för handikappade i Asien och Stillahavsområdet
1993–2003 Tredje årtiondet för bekämpande av rasism och rasdiskriminering
1994–2004 Internationellt årtionde för ursprungsfolk
1995–2004 FN:s årtionde för utbildning om mänskliga rättigheter
1997–2006 FN:s årtionde för utrotande av fattigdom
2001–2010 Internationellt årtionde för freds-kultur och ickevåld mot världens barn
2001–2010 Andra internationella årtiondet för bekämpning av kolonialism
2001–2010 Årtiondet för bekämpning av malaria i utvecklingsländer, sär-skilt i Afrika
2003–2012 FN:s årtionde för läs- och skriv-kunnighet: Utbildning för alla