Print Friendly

1979 nr 7

Av Redaktionen | 31 december 1979


1979


Artiklarna från Svensk Tidskrifts årsböcker är inskannade och sedan hjälpligt överförda till text. Denna sida ska mest ses som en bas för sökfunktionen. Läsbarheten blir bäst om man väljer PDF-versionen.

Acrobat Reader för att läsa PDF kan hämtas här.

Svensk tidskrift Årg. 66 · 1979 ·nr 7
Ansvarig utgivare: Erik Anners · Redaktörer: Erik Anners, Thede Palm,
Margaretha af Ugglas
Redaktionssekreterare: Lillemor Lindberg. Redaktion och expedition: Linnegatan 28-30, IV, 11447 Stockholm.
Telefon 08-67 5955. Postgiro 72744-6. Bankgiro 575-7620 · Prenumeration: kr 60:- för helår, kr 35:- för halvår.
l Finland Fmk 51: 85 för helår · Lösnummer: kr 7: 50 · Pännar till årgångarna: kr 25:- Tidskriften utkommer
med tio nummer om året.
Norstedts Tryckeri, Stockholm 1979 ISSN 0039-677X
Ledare Regeringsfrågan 258
Vårt försvar 260
Dagens frågor Norrmän reser österut 262
Maktapparaten 262
En nödvändig förändring 263
Åter en u-vecka 264
Lika för lika 265
Dagens bild Ett gott alternativ 267
Kolumn OM villor och fritidshus. Av Matti Häggström 268
Artiklar Kris i oljeförsörjningen. Av Arne S Lundberg 270
Valdag och demokrati. Av Göran Åstrand 275
Förbudssverige. AvJoakim Ollen 281
Statist i Europasamarbetet. Av Ingrid Sundberg 287
Världshandeln och Sverige. Av Hans Swedberg 292
Socialdemokratin och bankfrågan. Av Lars-Erik Thunholm 297
Litteratur Vart går biståndspengarna? Av Tommy Hansson 303
Byråkratins ansikten? Av Kurt Holmgren 304
Till sist Av Margaretha af Ugglas 307

Comments are closed.

ANNONSER:

Axess

Reflektioner om politik : Elva essäer om idéer och reformer

fplus

Läs mer här

webshop_banner

Ladda ner E-boken om Liberalkonservatism